Jdi na obsah Jdi na menu
 


Heraltice

Vesnice Heraltice leží jihozápadHeralticeně 3 km od Okříšek ve zvlněné krajině českomoravské pahorkatiny, spadá do okresu Třebíč, má 3950 obyvatel a její rozloha činí 703 ha. Osada Heraltice získala název po svém zakladateli Heraltovi. Vznikla na mírném kopečku (561 m.n.m.) s kostelem sv. Jiljí uprostřed osady a tvrzí, která zanikla v 18. století. Připomínány jsou poprvé roku 1256 jako sídlo Vladyků z Heraltic. Velká pohroma stihla Heraltice a celé okolí za obléhání Třebíče Uhry pod vedením Matyáše Korvína roku 1468. Tehdy byl celý kraj zpustošen, přes 20 osad lehlo popelem a Heraltice klesly z města na dědinu. Škola v obci začala fungovat roku 1662 v pronajatých prostorách, ale neučilo se nepřetržitě. Teprve roku 1817 dal kníže Collato ze svých a sebraných prostředků obyvatel postavit zděnou školu. Nejstarším spolkem je jednota hasičská (1897). Zakladatelem byl František Veselský, řídící učitel v Heralticích. Jako osady patřili k Heralticím Krahulov, Chlístov, Markvartice, Hvezdoňovice, Pokojovice.

Kulturní památky:

 • Fara č. 26
 • Kostel sv.Jiljí – je poprvé připomínán roku 1379
 • Socha sv. Floriána na návsi
 • Socha sv. Jana Nepomuckého před kostelem – věnoval ji roku 1758 farář Hriss
 • Dále je nyní v Heralticích základní a mateřská škola, pošta, muzeum hasičů.

Heraltický vodovod

Jeho historie začíná v roce 1925. Pro jímání vody byla doporučena oblast heraltických lesů. Stavba byla započata v roce 1936. Významná je zde kvalita vody, která zůstala na úrovni vhodné pro kojence. V následujících více než 20ti letech byl heraltický vodovod využíván jako rozhodující zdroj pitné vody pro Třebíč. V oblasti Heraltic v letech 1996 – 1999 byl zrekonstruován celý vodárenský areál. Stavba byla dokončena v létě 2002 a jejím výsledkem je nový vodárenský areál s moderní technologií i se zachováním historického charakteru zdroje.

Příroda

V tomto regionu je chráněný přírodní výtvor Kamenný vrch – vyhlášen v roce 1985, o ploše 3 ha. Jde o záchranu zbytků podhorských luk a pastvin s výskytem chráněného hořečku českého. O kousek dále na sever je Salátův kopec - v nadmořské výšce 661 m, je to podhorská pastvina s výskytem chráněných rostlin. Za dobré viditelnosti je možno z tohoto kopce napočítat až přes 20 obcí. Mezi další chráněné přírodní výtvory patří bukový porost U Trojáku a U Římské studánky o rozloze 43 ha. Jedná se o poslední zbytky kyselých bučin na Českomoravské vrchovině.

Botanicky velmi zajímavé jsou slatinné a rašelinné loučky. Známé je rašeliniště v chráněné oblasti vodního zdroje před Předínskou hájenkou. Dále je to část louky u západního břehu rybníka Vidlák, kde roste řada charakteristických druhů. Další taková lokalita se nachází jihovýchodně od Opatova uprostřed lesů v oblasti zvané V Zákopech. Mezi chráněné přírodní útvary patří i Hrutovská louka.

Třebíč

Třebíč najdeme téměř uprostřed třebíčského okresu, na obou březích řeky Jihlavy, v nadmořské výšce 406 m n.m. Do Třebíče podnikáme s dětmi jeden nebo dva výlety, mají zde možnost navštívit zajímavé kulturní památky, mnohé z nich jsou na seznamu světového dědictví Unesco. Naší nejoblíbenější činností je návštěva letního koupaliště.

   Obrazek      Obrazek

Kulturní památky:

 • Farní kostel sv. Martina s městskou věží – Městská věž při kostele sv. Martina vznikla původně jako součást městského opevňovacího systému. Celková výška od terénu až po vrcholek kříže je 75 m, ochoz se nachází ve výšce 35 m. Děti se mohou na věž podívat, je zpřístupněna veřejnosti.  
 • Karlovo náměstí – Je po obou stranách lemováno domy s historickými fasádami a uprostřed stojí sousoší věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Jsou to například : Malovaný dům, Národní dům, Špalkův dům č. p. 43, Černý dům.
 • Bazilika sv. Prokopa – Románsko – gotická bazilika pochází ze 13. století, nachází se v areálu třebíčského zámku. Stejně jako Klášter kapucínů utrpěla bazilika v dobách obléhání Třebíče uherskými vojsky roku 1469 velké škody. Později byla několikrát opravována a upravována. Vlastní renovace baziliky byla provedena v letech 1725-1731 za Jana Josefa z Valdštejna na návrh architekta Kaňky. Konečná restaurace byla provedena v letech 1924-1935. Zvláštní pozornost si zaslouží dochované nástěnné malby v opatské kapli a krypta umístěná pod chrámem.
 • Zámek - Dnešní renesanční zámek vznikl přestavbou původního benediktýnského kláštera v polovině 16. století. Po druhé světové válce se sem přestěhovalo tehdejší městské muzeum, dnes Západomoravské muzeum. V Třebíči jsou umístěny stálé expozice tradičních lepenkových malovaných betlémů, expozice dýmek, minerálů a vltavínů.
 • Židovská čtvrť ( Zámostí ) – Zaujímá plochu 4,5 ha na příkrém svahu Hrádku na levém břehu řeky Jihlavy. V Evropě ojedinělá celistvost židovské čtvrti vedla k zápisu Zámostí na seznam světového dědictví Unesco. Nachází se zde mnoho památek – Přední a zadní synagoga, Rabinát, bývalá židovská škola, bývalý chudobinec, bývalá nemocnice, Židovský hřbitov (zde je náhrobek i z roku 1625). Výjimečnost spočívá nejen v původnosti bývalého židovského města, ale i ve skutečnosti, jak vedle sebe bez problémů dokázaly existovat 2 naprosto rozdílné komunity – židovská menšina a křesťanská většina.

Chlístov

Obec Chlístov je vzdálena 13 km od okresního města Třebíč směrem na západ. Nad obcí se vypíná 686 m vysoký kopec Kobylí hlava, z něhož je krásný výhled do okolí. V obci se nachází kaple sv. Cyrila a Metoděje. My zde navštěvujeme hlavně přírodní koupaliště.

Opatov

Nachází se asi 20 km západně od Třebíče. Jedná se obci velmi starou (1289). Dominantou obce je kostel sv. Bartoloměje ze 13. století, dále fara č. 7 a socha Jana Nepomuckého u mostu. Na sv. Annu se zde koná i pouť, kterou někdy navštěvujeme.

Okříšky

Okříšky leží na úpatí Českomoravské vrchoviny, 10 km na severozápad od okresního města Třebíč. Nachází se v nadmořské výšce 472 m. n. m. a mají rozlohu 658 ha. Nejstarší zmínka o obci je z roku 1371 v testamentu markraběte Jana Jindřicha, který přidělil hrad Rokštejna a Okříšky svému synovi Janu Soběslavovi. Poté se Okříšky neustále prodávaly a propůjčovávaly. Mezi další majitele patřil např : rytíř z Hrochova, Jan Herynek ze Slupna atd. Roku 1751 je získal hrabě Collato – tím připadly brtnickému statku a zde zůstaly až do roku 1945. Hasiči zde byli založeni v roce 1864, 1925 – vznikla městská škola, 1950 – mateřská škola, 1924 – kino.

Kulturní památky:

 • Zámek – gotická tvrz s renesančními přestavbami byla v 16. století přebudována na zámek s hospodářským zázemím.
 • Kostel Narození Panny Marie – z roku 1673 byl zpočátku farní, 1895- bylo nutno zbořit věž, nová byla postavena 1897 – 1898.